Проект Колективного договору

Пропонуємо ознайомитися з Проектом Колективного договору на 2021-2025 роки, який розроблений Профспілковим комітетом Первинної профспілкової організації профспілки працівників охорони здоров'я України. 

Проект Колективного договору

Додатки до Колективного договору

 

12.01.2021 Профспілковий комітет первинної профспілкової організації профспілки працівників охорони здоров’я України (далі – ППО СОДКЛ) розпочав колективні переговори щодо розробки проекту Колективного договору, ініціював створення спільного представницького органу (СПО) між ППО СОДКЛ та НП Єдність – профспілками, що діють у КНП СОР ОДКЛ. Про створення СПО та початок Колективних переговорів Директора КНП СОР ОДКЛ було повідомлено листом 01-100 від 22.02.2021.

01.02.2021 СПО розпочав свою роботу. Представниками з боку НП Єдність був наданий розроблений ними варіант Проекту Колективного договору, водночас свій варіант Проекту Колективного договору був наданий представниками ППО СОДКЛ.

На засіданні СПО від 01.02.2021 було прийняте рішення щодо надання з кожного боку учасників СПО розбіжностей відносно проектів Колективного договору, наданого іншою стороною СПО.

24.02.2021 ППО СОДКЛ в письмовій формі надала представникам НП Єдність відповідний Протокол розбіжностей – тобто надала свої зауваження та пропозиції щодо Проекту Колективного договору, який розроблений НП Єдність. 11.03.2021 ППО в письмовій формі надала додаток до Протоколу розбіжностей, який стосувався розділу 4 “Оплата праці” Колективного договору, який розроблений НП Єдність. Водночас, НП Єдність всупереч раніше досягнутим домовленостям – не надала жодних зауважень, пропозицій, розбіжностей чи т.інш. до Проекту Колективного договору, який був розроблений ППО СОДКЛ.

З початку створення СПО загалом було проведено 5 засідань. На останньому засіданні СПО, яке відбулося 18.03.2021, було встановлено, що сторони СПО не досягли згоди – тобто представники з боку НП Єдність незгодні ані з Проектом Колективного договору, який розроблено ППО СОДКЛ, ані з Протоколом розбіжностей до власного Проекту (не бажають вносити запропоновані зміни до власного Проекту). Водночас, представники з боку ППО СОДКЛ незгодні з Проектом Колективного договору, який розроблено НП Єдність.

З пропозицією ППО СОДКЛ звернутися за примиренням до посередника, який обирається сторонами (як це передбачено ст.11 Закону України “Про колективні договори і угоди”) – представники з боку НП Єдність також не погодилися.

З пропозицією ППО СОДКЛ скликати загальні збори трудового колективу, який згідно положень ст.4 Закону України “Про колективні договори і угоди” повинен прийняти найбільш прийнятний проект Колективного договору – представники з боку НП Єдність також не погодилися.

Таким чином, станом на 18.03.2021 – сторони СПО не досягли згоди стосовно спільного Проекту Колективного договору, а тому у роботі СПО зроблена тимчасова перерва у відповідності до положень ст.10 Закону України “Про колективні договори і угоди” - з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

Протокол Розбіжностей між Проектом Колдоговору НП "Єдність" та Профкомом ППО.

Додаток до Протоколу Розбіжностей між Проектом Колдоговору НП "Єдність" та Профкомом ППО.

ППО СОДКЛ є стороною діючого у КНП СОД ОДКЛ Колективного договору. Згідно положенням Розділу IX діючого Колективного договору, п.4 Розділу I діючого Колективного договору,  ст.245 КЗпП, ст.247 КзПП – ППО СОДКЛ, як сторона діючого Колективного договору – має право ініціювати проведення загальних зборів трудового колективу.

У зв’язку з ситуацією, що склалася - ППО СОДКЛ вважає за необхідне провести загальні збори трудового колективу, на які потрібно винести питання щодо вирішення вищезазначених розбіжностей – а саме винести питання щодо обрання найбільш прийнятного для трудового колективу проекту Колективного договору – або Проекту, який розроблено НП Єдність; або Проекту, який розроблено ППО СОДКЛ. Хочемо зауважити, що згідно діючого законодавства, загальні збори трудового колективу повинні проводитися не рідше, ніж 1 раз на рік  - а протягом усього 2020 року та січня-березня 2021 жодних загальних зборів трудового колективу взагалі не проводилося. Також, згідно ст.11 Закону України “Про колективні договори і угоди” – “для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо розробки, укладення чи зміни колективного договору профспілки можуть проводити у встановленому порядку збори”.

У зв’язку з пандемією COVID-19, пропонуємо  провести загальні збори трудового колективу за відділеннями та підрозділами КНП СОР ОДКЛ – як це передбачено положеннями діючого законодавства (“допускається проведення зборів трудових колективів по структурних підрозділах (цехах, відділах, дільницях, бригадах тощо).”). З метою захисту трудових прав усіх членів трудового колективу (зокрема тих, хто не є членами жодної профспілки, які діють у КНП СОР ОДКЛ), з метою уникнення скупчення працівників в одному місті – пропонуємо провести загальне таємне голосування за питаннями, які будуть винесені на загальні збори.