Звернення VІ З’їзду Профспілки працівників охорони здоров’я України до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України

10.03.2020

Делегати VI З’їзду Профспілки працівників охорони здоров’я України констатують, що в державі не забезпечується конституційне право працівників охорони здоров’я заробити своєю працею на гідне життя та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї.

За рівнем заробітної плати працівників галузь традиційно посідає передостаннє місце серед галузей економіки, відстаючи в 1,6 рази від середньої заробітної плати в промисловості та у 2-5 разів від відповідного рівня держав близького зарубіжжя (СНД).

Системою стало встановлення базового посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою нижче рівня законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. Це призвело до повного розбалансування ЄТС та руйнації диференційованої оплати праці працівників. Посадові оклади професіоналів та фахівців з вищою освітою різної кваліфікації порівнянні з оплатою праці некваліфікованих працівників і встановлені на рівні мінімальної заробітної плати (з 1-го по 7-й тарифні розряди). Внаслідок такої політики працівники галузі втрачають до 40 відсотків річного заробітку або від 2544 грн. до 18856 грн. Вже сьогодні дільничний лікар без категорії отримує заробітну плату меншу ніж молодша медична сестра (санітарка).

Значного резонансу серед членів Профспілки набуло небажання Уряду запровадити єдині підходи в оплаті праці працівників бюджетної сфери,  встановивши в системі охорони здоров’я доплати та надбавки, існуючі в інших бюджетних галузях, зокрема за престижність праці, матеріальну допомогу на оздоровлення, адресну грошову допомогу тощо.

Внаслідок такої політики держави, нехтування принципової позиції Профспілки з цього питання, галузь залишають висококваліфіковані кадри: нині в країні не вистачає 46,2 тис. лікарів, 19,6 тис. молодших спеціалістів.

Роками залишаються вакантними посади фтизіатричної служби та первинної ланки, в якій ситуація ускладнюється віковою структурою лікарів: кожен 5-й досяг пенсійного віку, кожен 6-й досягне пенсійного віку у найближчі 5 років, загалом 40% працюючих в галузі пенсійного віку.

VI З’їзд Профспілки працівників охорони здоров’я України вважає, що соціально орієнтована держава має сконцентрувати свої зусилля на створенні належних умов для гідної та результативної праці працівників охорони здоров’я, а її стратегічним завданням повинен стати соціальний захист працівників медичної галузі.

З метою забезпечення гідної оплати праці працівників, реалізації їх конституційних трудових прав та підняття престижності медичної професії,  делегати VI З’їзду Профспілки працівників охорони здоров’я України

  В И М А Г А Ю Т Ь  від:

Президента України:

- вжиття заходів щодо забезпечення фінансування галузі охорони здоров’я на законодавчо  встановленому рівні, але не нижче 6 відсотків від ВВП;

- забезпечення реалізації у повному обсязі соціальних гарантій та пільг, визначених статтею 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я;

- внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України питання щодо гідної оплати праці медичних працівників як запоруки збереження трудового потенціалу держави;

- скасування постанов Кабінету Міністрів України:

від 25 жовтня 2008 р. № 939, від 20 грудня 2008 р. № 1117, від 12 травня 2010 р. № 337, від 30 червня 2010 р. № 518, від 22 вересня 2010 р. № 863, від 17 листопада 2010 № 1056;

- при проведенні пенсійної реформи вирішити питання про встановлення пенсії за віком працівникам галузі на рівні 80-90 відсотків від середньої заробітної плати працівника;

- вирішення питання забезпечення  працівників галузі житлом.

Верховної Ради України:

- при розгляді проектів Державного бюджету України щорічно передбачати збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я до загальноєвропейського рівня (десять відсотків ВВП);

- прискорення прийняття проекту Трудового кодексу України.

Кабінету Міністрів України:

- встановлення базового посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду за ЄТС  на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;

- виконання пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» щодо поетапного збільшення посадових окладів медичних та фармацевтичних працівників до розміру середньомісячної плати у промисловості;

- прискорення підготовки та подання до Верховної Ради України  законопроекту «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (нова редакція) зі збереженням пропозицій Профспілки щодо виплати медичним та фармацевтичним працівникам надбавки за вислугу років, надання грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та матеріальної допомоги на оздоровлення, доплати за роботу в закладах охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу;

- забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України та Окружного адміністративного суду м. Києва щодо надання пільг, визначених пунктом «ї» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я;

- прийняття рішення про встановлення медичним працівникам права на збереження заробітної плати при направленні на курси підвищення кваліфікації при роботі за сумісництвом, а також на отримання одноразової грошової допомоги випускникам вищих навчальних медичних закладів.

За дорученням делегатів VI З’їзду Профспілки працівників охорони здоров’я України

Голова Профспілки    В.М.Коваль

 

http://medprof.org.ua/okhorona-praci/dovidnik/

Щодо зарахування стажу роботи на посадах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком №1 та № 2 до спеціального стажу

10.03.2020

Щодо зарахування стажу роботи на посадах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком №1 та № 2 до спеціального стажу

Велика Палата Верховного Суду (ВПВС) постановою від 19.02.2020 р. визнала неправомірними дії Управління Пенсійного фону України щодо відмови у призначенні пенсії за віком на пільгових умовах за Списками № 1 та № 2 відповідно до пункту «б» статті 13 Закону № 1788-XII внаслідок непроведення або несвоєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці та зобов`язала Управління Пенсійного фонду України зарахувати період роботи на роботах із шкідливими і важкими умовами праці до пільгового стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та призначити пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до пункту «б» статті 13 Закону № 1788-XII.

Правовий висновок
1) Особи, які зайняті на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2, але з вини власника на таких підприємствах не було проведено атестацію робочого місця, мають право на зарахування стажу роботи на таких посадах до спеціального стажу, необхідного для призначення пенсії за віком на пільгових умовах Списком № 2, відповідно до пункту «б» статті 13 Закону № 1788-XII. Цей висновок є також застосовним і щодо осіб, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 1.
2) На працівника, зайнятого на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, не можна покладати відповідальність за непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці.
3) Непроведення або несвоєчасне проведення атестації робочих місць власником підприємств або уповноваженим ним органом не може позбавляти громадян їх конституційного права на соціальний захист, у тому числі щодо надання пенсій за віком на пільгових умовах.

http://medprof.org.ua/novini/novini/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=7557&cHash=a5c50c1a16